Breaking News

Нэрийн 10 бага

Аврал одуулахын хөтөлбөр “Агваанлувсанчойндон”

  1. Аврал одуулахын хөтөлбөр судар татах

Орчлонгийн сав шимийн дуулал “Цүлтэмжигмэддамбийжалцан”

  1. Орчлонгийн сав шимийн дуулал судар татах

Ондо лавжа “Агийваанчүгдагва”

Ондо лавжа судар татах

Оюуны суртгаал чухал хэрэгт элдэв эш  “Цахар гэвш Лувсанцүлтэм”

Оюуны суртгаал чухал хэрэгт элдэв эш судар татах

Судраас гарсан чухал суртгаал судар “Ганжүрва Лувсанцүлтэм”

Судраас гарсан чухал суртгаал судар татах:

Лай намбар жэдвий до “Жэно Дагвашаддүв”

Үйлийн үрийг тийн ялгасан судар татах

Мичой гаадан “Агваандандар лхаарамба”

Мичой гаадан судар татах:

 

error: Content is protected !!