Breaking News

Лэгшад жонван

Хөтөлсөн багш: У.Пүрэвсүх

  1. Лэгшад жонван зава “Янжан дүвийн дорж”

Ном татаж авах холбоос:

Лэгшад жонван зава

2. Лэгшад жонван дэлбэ “Янжан дүвийн дорж”

Ном татаж авах холбоос:

Лэгшад жонван дэлва

3. Лэгшад жонван дилан “Ловон Агваан шэйрав”

Ном татаж авах холбоос:

Лэгшад жонван дилан

 

error: Content is protected !!