Breaking News

Буддын сургаал

Арван хоёр шүтэн барилдахуй

Шүтэн барилдахуйн номлолд тулгуурлан хүмүний оршуйн төрөлх шинж байдлыг “дарма”/ хуулийн/ -гийн байр суурьнаас тодруулан гарган ирсэн зүйл нь “12 шүтэн барилдлага” юм. 12 шүтэн барилдлага нь мунхаг /avijja/ , үйл /sankhara/, танин мэдэхүй /vijnana/, нэр дүрс/ namarupa/, түгэхүй /salayatana/, хүрэлцэхүй /phassa/, сэрэхүй /vedana/, хурьцахуй /thanha/, авахуй /upadana/, оршихуй/bhava/, төрөхүй /jati/, өтлөх үхэхүй /jaramarana/ эдгээр12 хэсэг /anga/ ээр бүрэлдэн тогтох …

Read More »

Ухаалаг асуулт- ухаалаг хариулт

Энэхүү номыг тууривагч Дамака хувраг нь Австралли улсын уугуул иргэн бөгөөд өмнөд Азийн буддын шашинд орж, улмаар сахил хүртсэн байна. Тэрээр Азийн улс орнуудаар тойрон аялал хийж буддизмын хичээл зааж, TV, радиогоор нэвтрүүлэг явуулах зэрэг Бурхан багшийн сургаалийг түгээхэд ихэд шамдан ажиллаж байгаа билээ. Удаан хугацааны тойрон аялал легц яриа хийж явахдаа Буддын шашинтан, өөр бусад шашины зүтгэлтэн мөн шашингүй …

Read More »

Дундад зам / majjhima / ба илэрхийлэл үгүй / avyakata, avyakrta not expressed/

8 зөв зам мөрийг “дундад зам majjhima рatipada” хэмээх нь ч буй. Зугаа цэнгэлд шунасан амьдрал нь нийгмийн доод хэлбэр бөгөөд мэдрэмжиндээ биеэ даатгасан амьдралд хөгжил гэж байдаггүй болно. мөн түүний эсрэг тал болох бие мах бодио зовоон шаналгах нь өөрийгөө шаналган зовоохоос өөр ямар ч ашиг тус үгүй юм. Будда нь энэхүү 2 хязгаараас орхин дундад зам мөрийн дагуу …

Read More »

Дарма / dharma, хууль/ ба шүтэн барилдлага

Дарма-г танин мэдэх нь Буддагийн гэгээрлийн түүхэнд чухал ухагдхуун зүйл юм. Буддагийн анхны шавь болох 5 гэлэнгүүд ч 4 үнэний сургаалийн сонсоод дарма-г олж харж, дарма-г танин мэдсэнээр дармагийн нүд / үнэний нүд/ нь нээдлээ хэмээн тэмдэглэсэн нь буй. Дарма гэдэг нь үгийн үндэс нь dhŗ-гаас улбаатай бөгөөд dhŗ нь хадгалах, хамгаалах гэсэн утгатай болно. Энэхүү үгнээс “хувиран өөрчлөгддөггүй зүйл” …

Read More »

4 үнэний сургааль

Хүмүний амьдралд зовлонг төрөлт, өтлөлт, өвчин, үхэл гэсэн 4 хэлбэрээр тодорхойлдог ч бас үүн дээр хайртай хүмүүсээсээ хагaцах, дургүй зүйлтэйгээ учирах, эрсэн хайсан нь үл олдох, 5 мах бодь буюу бие цогцостой дурлан тачаах зэрэг шаналал зовлонг нэмээд нийт хүмүний 8 зовлон хэмээн тоолддог ёс ч бий. Мэдээж хүмүний амьдралд жаргал гэгч зүйл байдаг болой. Хэдий тийм ч тэрхүү жаргал …

Read More »
error: Content is protected !!