Breaking News

Бурхан багшийн намтар

Буддагийн 32 лагшин 80 найраг

Будда нарын эрхшээх ёстой бие лагшингийн өвөрмөгц байдлыг тоймлон 32 төрөл, нарийвчилан 80 төрлөөр тоолдог бөгөөд үүнийг 32 лагшин, 80 найраг хэмээдэг. Буддагийн 32 лагшин өлзий бүрдсэн энэхүү байдал нь урд төрлийн буянт сайн үйлийн үр хэмээсэн байдаг. 500 төрлийн урдаас зургаан билиг барамидаар замнаж, сайн буяны шалтгаан бүрдсэнээр төрөл хойтдоо хүний биеийг олж төрөхдөө өвөрмөгц өлзий төгс бие цогцосыг …

Read More »

Буддагийн намтар цадиг

  1. Будда хэмээх нэр томъёо Буддизмыг үндэслэгчийг Будда “Buddha” гэж нэрлэн дуудах ёс нь Энэгтхэгийн гүн ухаан үзэл бодолд эртнээс хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр томъёо юм. Үгийн уг гарал үндэс нь энгийн нэр үгнээс улбаатай ба будда хэмээх үг нь “ гэгээрсэн хүн” гэсэн утгыг илэрхийлдэг болно. Энэхүү үг нь буддын шашны гол үндсэн нэр томъёо болно. Энэ үгнээс улбаалан …

Read More »
error: Content is protected !!